En trygg havn for barnevernsbarn

Finding a safe harbour for children in Children Welfare

Helsetilsynet - illustrasjon av Tilsynsmeldig 2010 og 2011

Board of Health Supervision

Hjerneslag

Stroke

Hjerneslag – raskt til lege er avgjørende

Stroke – time is fatal

Plutselig og uventet død

Sudden and unexpected death

to indexIndexside.html