Oldtid

Palaeozoic

Antikken

Antiquity

Middelalderen

The Middle Ages

Renessanse og reformasjon

Renaissance and reformation

Opplysningstiden

Enlightenment

Nyere tid og tenkning

Recent times and thinking

Illustrasjon til skolebok, Historie og filosofi,  bind 1 + 2

Illustration Text Book, History and Fhilosophy 1 + 2

to indexIndexside.html